forex trading logo

Menu podmiotowe

Archiwum

Gocimy

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

ZARZĄDZENIE NR 2/2019
dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przedborzu
z dnia 30 kwietnia 2019r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Przedborzu
i powołania Komisji ds. Naboru

Na podstawie art. 68 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59 ze zm.) w związku z art. 11, 12, 13, 13a, 14 i 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz. 902 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Przedborzu.
2. Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze stanowi załącznik do Zarządzenia nr 1/2019 dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przedborzu z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Przedborzu.
3. Ogłoszenie o naborze, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Powołuje się Komisję ds. Naboru do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Przedborzu w składzie:
przewodniczący – ............................ – dyrektor szkoły,
członek – ........................– sekretarz szkoły,
członek – ................... – główna księgowa.

§ 3

Komisja ds. Naboru prowadzi nabór w oparciu o załącznik do Zarządzenia nr 1/2019 dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przedborzu z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Przedborzu.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu Komisji ds. Naboru.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Przedbórz, dnia 30 kwiecień 2019r.

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2019-04-30 07:44:18
Odsłon: 265
Dziennik zmian
 


© 2013 Biuletyn Informacji Publicznej. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Przedborzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.